Personuppgifter och GDPR

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part, däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Det kan handla om till exempel direktleverans från fabrik eller samarbete med logistikföretag. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Vad räknas som personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig, till exempel:

Direkt identifierande personuppgifter

- Namn
- Faktura- och leveransadress
- E-mailadress
- Mobilnummer
- Betalinformation

Indirekt identifierande personuppgifter

- Din arbetsplats
- Din yrkesroll

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan ge oss information om dig själv, direkt eller indirekt, på ett antal olika sätt till exempel genom att:

- Skicka e-mail till oss
- Handla av oss
- Lämna dina uppgifter till oss på olika mässor och event

Vad gör vi med din information?

Informationen vi samlar in används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och tjänster och för att kunna kommunicera med dig.

Om du inte vill ha nyhetsbrev från oss kan du kontakta oss på info@cavaliere.se eller avregistrera dig genom de utskick du får.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt och följer alltid lagen och raderar eller avpersonifierar din information när den inte längre är relevant och nödvändig för respektive syfte.

Var hanterar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller leverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

- Du kan begära en kopia av den information vi har om dig en gång per år, kostnadsfritt.
- Du har rätt att be oss komplettera information som är bristfällig eller korrigera felaktig information om dig.
- Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter.

Kontakta oss

Vi har en person ansvarig för dataskyddsfrågor. Har du frågor om data- och integritetsskydd kan du kontakta oss på info@cavaliere.se